Uslovi korišćenja

Uvodne odredbe

 • Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na pristup i korišćenje vebsajta na adresi eurocons.rs  („Sajt“) kao i na korišćenje svih sadržaja dostupnih na Platformi.
 • Pristupanjem na Sajt, Vi pristajete na ove Uslove korišćenja, koji predstavljaju pravno obavezujući ugovor između Vas, kao korisnika Sajta, i privrednog društva EuroCons Group, matični broj: 08797773, sa sedištem na adresi Sterijina br. 19, 26 300 Vršac, kontakt email: info@eurocons.rs (u daljem tekstu: „EuroCons Group“ ili „mi“).
 • EuroCons Group zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni/dopuni Uslove korišćenja. Takve promene stupaju na snagu danom objave na Sajtu, a mi Vam preporučujemo da, s vremena na vreme, proveravate Uslove korišćenja kako biste se upoznali sa eventualnim izmenama i dopunama. Pristupanje Sajtu nakon izmena i dopuna Uslova korišćenja smatraće se prihvatanjem takvih izmena i dopuna.
 • Prilikom pristupanja i korišćenja Sajta, u obavezi ste da se ponašate u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i relevantnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Cilj i korišćenje Sajta

 • Sajt je isključivo informativnog karaktera i ima za cilj da se korisnici informišu o proizvodima i uslugama koji se nude na Sajtu, bez registracije, odnosno otvaranja naloga na sajtu.
 • Na Sajt može pristupiti svako ko poželi, ali je prevashodno namenjen da se privrednim društvima i njihovim radno angažovanim licima predstave usluge koje pruže EuroCons Group.

Sadržaj Sajta, prava i obaveze Mainstreama i korisnika

 • Za potrebe ovih Uslova korišćenja, termin „Sadržaj“ podrazumeva, ali se ne ograničava na  informacije, podatke, tekst, fotografije, video i audio fajlove, pisane objave i komentare, softver, skripte, vizuale, dizajn, znake, žigove (logo) kreirane, distribuirane ili na drugi način učinjene dostupnim kroz Sajt.
 • Sadržaj predstavlja isključivo vlasništvo EuroCons Group, osim u slučaju da je na sajtu eksplicitno navedeno da je treće lice autor ili vlasnik („Sadržaj trećih lica“).
 • Sadržaj i Sadržaj trećih lica zaštićeni su autorskim pravom i ostalim pravima intelektualne svojine u skladu sa zakonom, te pripadaju isključivo EuroCons Group, odnosno trećim licima, partnerima EuroCons Group čiji su proizvodi predstavljeni na Sajtu.
 • Sadržaj i Sadržaj trećih lica se ne može koristiti u komercijalne svrhe, niti je dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, kopiranje, javno prikazivanje, distribuiranje, prerada, prodaja ili bilo kakva druga upotreba Sadržaja ili Sadržaja trećih lica bez prethodnog pisanog odobrenja EuroCons Group, odnosno trećeg lica koji je vlasnik Sadržaja trećih lica.
 • Korisnik Sajta se obavezuje da će poštovati  sve važeće zakone, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o  intelektualnoj svojini prilikom korišćenja Sajta, Sadržaja i Sadržaja trećih lica, i da neće učiniti bilo koju radnju koja bi ugrozila prava intelektualne svojine EuroCons Group ili trećeg lica.
 • EuroCons Group ne preuzima bilo kakvu odgovornost za dostupnost Sadržaja i Sadržaja trećih lica na Sajtu, niti preuzima odgovornost za naknadu bilo kakve štete na operativnom sistemu korisnika Sajta, gubitak podataka, ili druge štete koja proističu  iz njegovog pristupa ili korišćenja Sajta, Sadržaja ili Sadržaja trećih lica. EuroCons Group ne preuzima odgovornost  niti garantuje da će Sajt zadovoljiti potrebe korisnika ili biti dostupan na neometen način, bez grešaka. Korisnik nema prava da protiv EuroCons Group ulaže  bilo kakav zahtev u vezi sa okolnostima navednim u ovoj tački, niti da potražuje bilo kakvu naknadu štete.
 • Korisniku Sajta je zabranjeno da preuzima bilo kakve radnje koje mogu onemogućiti ili ometati regularno funkcionisanje Sajta.
 • Prihvatanjem Uslova korišćenja korisnici se slažu da Sajt može uključivati oglasne poruke, linkove do drugih veb lokacija i slično. Prihvatanjem Uslova Korišćenja, korisnik pristaje na prijem oglasnih poruka. EuroCons Group ne snosi bilo kakvu odgovornost u vezi sa sadržajem oglasnih poruka koje se nalaze na Sajtu, već je takav sadržaj potpuna i isključiva odgovornost oglašivača.
 • Korišćenje Sajta je na isključivu odgovornost korisnika, a EuroCons Group ne odgovara ni za kakav vid materijalne ili nematerijalne štete nastale u vezi sa upotrebom Sajta.

EuroCons Group koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Više o kolačićima mozete pročitati na stranici Politika kolačića.